Entre les principals tasques del lloc de treball hi ha la vigilància a l’entrada i sortida dels centres educatius del nucli de La Beguda i l’atenció a la ciutadania des de l’oficina de la Mancomunitat en el territori de La Beguda.

La Beguda Alta compta des d’aquest mes de setembre amb un nou agent cívic. El contracte públic de treball serà vigent des d’avui dimarts 12 de setembre, dia de la signatura oficial del contracte, i fins el proper 30 de juny del 2018.

Tasques de vigilància a l’entrada i sortida de l’escola del nucli de La Beguda i oferir atenció a la ciutadania des de l’oficina de la Mancomunitat en el territori de La Beguda són les dues principals funcions que desenvoluparà l’agent cívic. De fet, aquesta figura ja ha suposat fins ara un suport important per a La Beguda Alta ja que permet als vilatans de la zona disposar d’un referent municipal a qui poder adreçar-li consultes i suggeriments. A més, l’agent cívic també realitzarà tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats del poble.

Així doncs, les funcions de l’agent cívic de La Beguda Alta estan dissenyades per ajudar els veïns en l’ús dels seus drets i deures respecte a les normes d’urbanitat vigents. Aquesta tasca es desenvolupa en diferents camps relacionats amb la neteja viària i la gestió de residus, la tinença de gossos o la mobilitat dels vehicles. També atén els dubtes, queixes i suggeriments dels ciutadans i participa en l’organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, ha de notificar i descriure les accions poc respectuoses detectades, però en cap cas, té capacitat sancionadora.

Finalment, l’Ajuntament de Masquefa recorda que l’horari de l’oficina de la Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda és de dimarts a divendres, de 10 h. a 11:30 h.; i els dilluns, de 10 h. a 11:30 h. i de 17 h. a 19 h.