Fins al dijous 17 de juliol es pot visitar, al vestíbul de la Biblioteca, l’exposició ‘La nit’, que recull les principals obres literàries relacionades amb aquesta temàtica.
Al llarg de la història, la nit, amb tot allò de fantàstic que ensenya i amb tot allò de misteriós que amaga, ha desfermat la curiositat i la imaginació de les persones, especialment la dels escriptors. Hi ha una innombrable literatura al voltant seu, sobretot adreçada als infants. Visiteu la Biblioteca i la descobrireu.