La Biblioteca Municipal de Masquefa ha estrenat reglament. La normativa especifica com s’han de prestar els diversos serveis que ofereix la Biblioteca i recull també les normes d’ús d’aquest equipament cultural i per a l’estudi. L’objectiu és garantir-hi la convivència i el bon funcionament del centre.

El reglament detalla els requisits que cal complir per al correcte funcionament de la Biblioteca, i els drets i les obligacions que tenen tots els usuaris, així com les mesures sancionadores que s’apliquen en cas d’infringir la normativa.

També determina les funcions que corresponen a l’Ajuntament com a titular del servei, la normativa de seguretat i les normes per a utilitzar els diversos espais i àrees de la biblioteca. A més, regula com s’han de fer els donatius de documents i materials i especifica les taxes que s’han de pagar per a determinats serveis, entre altres aspectes.

El document el va aprovar inicialment el Ple de l’Ajuntament al novembre, i ara ha quedat aprovat definitivament després que no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació pública.

La nova Biblioteca Municipal de Masquefa, que va entrar en funcionament el 24 de gener de 2011, és un servei de l’Ajuntament gestionat en conveni amb la Diputació de Barcelona. De fet, el centre forma part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació.

En aquest primer any de funcionament la Biblioteca ha rebut gairebé 50.000 visitants en els 283 dies que ha estat oberta. També ha fet el carnet d’usuari a 1.830 persones (unes altres 2.436 persones ja en tenien), ha fet 23.300 préstecs de material i documents, i ha acollit més d’una seixantena d’activitats culturals. La Biblioteca s’ha consolidat com un centre per a l’estudi, la cultura i la convivència, a la vegada que han destacat com a motor de l’activitat cultural de Masquefa.