La Diputació de Barcelona, mitjançant el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, ha atorgat a l’Ajuntament de Masquefa subvencions per un import total de 94.036,15 euros per al desenvolupament de més d’una vintena d’activitats i serveis al municipi durant aquest any 2011.

Entre els serveis subvencionats destaquen els de l’àmbit de la promoció econòmica, l’ocupació i el comerç. D’aquesta manera es destinen 24.776,47 euros al Servei Local d’Ocupació, 9.600 euros al Viver d’Empreses Masquef@ctiva i 7.000 euros a la implantació del projecte de desenvolupament i comerç a Masquefa.

La Diputació també subvenciona altres actuacions en l’àmbit de l’educació i la petita infància, cultura, joventut, igualtat de gènere, esports, participació ciutadana, civisme, medi ambient o polítiques de prevenció i inclusió social.