La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008/2011, ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 550.000 euros per a la realització de diverses actuacions en infrastructures a Masquefa. Aquestes inversions es duran a terme durant els tres anys vinents.

 

6.000 euros per als estudis del camp de futbol

La Diputació també ha concedit una altra ajuda de 6.000 euros per a la realització dels estudis previs del projecte del nou camp de futbol.

A més, en el marc del pla de concertació, la Diputació també ha atorgat una altra subvenció de 128.674 euros per a diversos programes i activitats impulsats des de l’Ajuntament aquest any 2008. Concretament, se subvencionen diverses activitats d’esports, joventut, cultura, serveis socials, promoció econòmica, educació, participació ciutadana, turisme, medi ambient, salut pública, cooperació al desenvolupament, tecnologies de la informació i la comunicació i comerç.