L’actuació contempla la reducció de l’arbrat i de l’estassada del sotabosc en la franja perimetral i permetrà, entre d’altres, millorar les seguretat dels residents de la urbanització i incrementar i garantir i la protecció contra incendis.

L’Ajuntament de Masquefa compta des del mes de setembre amb el nou Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU); un document tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, que conté tota la informació tècnica i administrativa necessària per a poder posar en pràctica les principals mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de poblacions, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

Així, entre les principals mesures incloses en aquest PPU hi ha assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys 25 metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixen en el Decret 123/2005, de 14 de juny.

Aquestes mesures, a més, estan incloses en l’art 179. 4.1. a) i b) de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que modifica l’art. 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Pla per a reduir el risc d’incendis forestals a Can Valls

El Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població entregat a l’Ajuntament de Masquefa -que se suma als PPU d’El Maset i de Can Parellada executats els anys 2017 i 2018, respectivament, amb el suport de la Diputació de Barcelona-, se centra en les principals mesures de prevenció d’incendis forestals a aplicar a la urbanització de Can Valls. Així, aquest pla té com a principals objectius:

  • Complir la legislació vigent.
  • Millorar la seguretat de les persones que es troben en la urbanització o nucli de població en el moment de l’incendi.
  • Millorar les condicions per a defensar activament la urbanització o nucli de població, garantint tant l’accés al seu interior i perímetre, com la disponibilitat de les infraestructures necessàries i les condicions de seguretat pels equips d’extinció.
  • Millorar la protecció passiva dels habitatges, les infraestructures i l’entorn natural de la urbanització o nucli de població.
  • Evitar que la pròpia urbanització o nucli de població es converteixi en un focus generador d’incendis.
  • Establir els procediments administratius d’execució de les obres i recomanacions descrites en el Pla.