La Fira de la Infància i la Joventut de Masquefa serà exposada com un exemple de bones pràctiques en la Festa del Compromís Cívic amb l’Educació que organitzarà la Diputació de Barcelona al novembre.

Aquesta jornada recollirà les experiències dels municipis barcelonins que, com Masquefa, estan impulsant un Projecte Educatiu de Vila (PEV) o un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) amb el suport de la Diputació. La fira masquefina ha estat considerada una activitat tipus per als municipis que desenvolupen el PEC o el PEV.

Durant la jornada es projectarà un vídeo de la fira (que s’enregistrarà aquest dissabte, coincidint amb la sisena edició del certamen). A més, representants de l’Ajuntament explicaran l’experiència masquefina.
 

Organitzada per l’Ajuntament amb la implicació de nombroses entitats, empreses i comerços, la Fira de la Infància i la Joventut permet als infants gaudir d’un dia ple d’activitats relacionats amb l’educació i el lleure, al mateix temps que els dóna a conèixer les institucions i entitats que organitzen aquestes activitats a Masquefa. A més, la fira reivindica cada any un dels Drets dels Infants, en aquesta ocasió el Dret a la Salut.

Masquefa ja fa el seu PEV
L’Ajuntament ha posat en marxa el Projecte Educatiu de Vila (PEV), amb el suport de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. Per tirar-lo endavant és imprescindible la participació activa de tots els agents educadors per definir conjuntament els objectius i les línies de treball a emprendre perquè Masquefa sigui una vila educadora, on l’educació sigui molt més que allò que es fa a les escoles.

El passat 15 de gener de 2009 el ple municipal va aprovar el compromís de desenvolupar el Projecte Educatiu de Vila, afegint-se així a la Xarxa de municipis compromesos amb el desenvolupament de projectes educatius de ciutat. Des de la Diputació de Barcelona s’estan promocionant els Projectes Educatius Municipals des de l’any 2004, i ja s’hi han implicat una cinquantena d’ajuntaments de la província.

Què és el Projecte Educatiu de Vila?
Parlar de vila educadora vol dir entendre que l’educació no és només allò que es fa a les escoles, a les aules, sinó que els pobles, viles i ciutats eduquen de moltes maneres: formant i informant, fent activitats, establint normes de civisme, mantenint costums i tradicions o participant en entitats, entre d’altres. Des del PEV, per tant, s’entén l’educació com un element central de la vida d’una vila, en el que tots ens eduquem i som educadors al llarg de tota la vida.

El Projecte Educatiu de Vila es planteja com un procés basat en la participació activa de tots els agents educadors del municipi per definir conjuntament uns objectius i unes línies de treball per fer de Masquefa una vila educadora.

Per a què serveix el PEV?
El PEV es planteja dos grans objectius. El primer és servir com un projecte per articular i donar coherència a les diverses polítiques i actuacions educatives municipals a partir d’uns objectius compartits. El segon objectiu és fer avançar el municipi cap a una concepció àmplia de l’educació, en què és fonamental el treball en xarxa de tothom: pares i mares, escoles, ajuntament, entitats…

El Projecte Educatiu de Vila parteix d’una anàlisi de la situació actual per després establir les línies de treball de cara al futur. El PEV és, sobretot, un instrument per posar en comú recursos, idees i propostes diferents i, a partir d’aquestes, establir uns objectius compartits i unes línies i grups de treball per assolir aquests objectius.

Com es fa el PEV?
EL PEV es planteja com un procés amb quatre grans fases: presentació, anàlisi, elaboració de propostes i desenvolupament d’actuacions. Des de fa un parell de mesos l’Ajuntament ha estat treballant intensament en tasques preparatòries i d’anàlisi de dades. En les darreres setmanes ja s’ha començat a presentar el PEV i a analitzar la realitat educativa de Masquefa amb els diferents agents. Així, s’han fet sessions informatives i de treball amb tots els grups polítics municipals, amb tècnics i tècniques de l’Ajuntament, amb el Consell Escolar Municipal i amb el Consell Municipal de Participació i Convivència a Masquefa.

Participa-hi!
Si voleu més informació sobre el PEV, si voleu participar en els debats que es faran o si voleu fer qualsevol aportació, proposta o comentari poseu-vos en contacte amb la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament, al telèfon 93 772 68 93 o al correu electrònic pevmasquefa@masquefa.net.