La Generalitat farà una aportació anual de 15.000 euros per a contribuir a finançar les despeses de manteniment del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, el CRARC de Masquefa, l’únic equipament d’aquestes característiques que hi ha a l’Estat i un dels pocs que existeixen a tot Europa. Així es recull en el conveni de col·laboració que el 29 de desembre passat van signar el director general del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat, Antoni Trasobares, i l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete.

Aquesta és la primera vegada que el Govern català es compromet a col·laborar amb el manteniment del CRARC de manera regular i amb aquest import, aproximadament un terç del cost total de les despeses de manteniment del centre. Fins ara la Generalitat havia fet algunes aportacions puntuals i amb imports inferiors. La signatura del conveni arriba després de les gestions que l’equip de govern municipal ha fet els darrers anys per aconseguir incrementar i regular la col·laboració econòmica del Govern català.

El conveni s’anirà renovant anualment. El DAAM ja ha aportat uns primers 15.000 euros corresponent al 2014, i aquest any n’aportarà 15.000 més. A canvi, la Generalitat podrà lliurar exemplars autòctons de rèptils i amfibis procedents d’altres centres de fauna i també dels agents rurals per a la seva acollida i manteniment en les instal·lacions del CRARC de Masquefa, així com exemplars d’amfibis i rèptils exòtics trobats al medi natural, procedents de comisos o cedits per particulars.

Funció social de país
Impulsat per l’Ajuntament l’any 1992, el CRARC es dedica a la rehabilitació de fauna silvestre autòctona per retornar-la al seu hàbitat natural. Però any rere any hi arriben també molts exemplars de fauna exòtica salvatge que són abandonats pels seus propietaris o bé comissats pels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, les policies locals o els agents rurals.

Actualment, dels gairebé 1.800 exemplars que hi ha al CRARC, la gran majoria, quasi 1.400, són de fauna exòtica. Aquestes espècies s’han de quedar de per vida al centre, ja que alliberar-les suposaria una gran amenaça per a l’ecosistema i causaria l’extinció d’espècies autòctones. El centre, doncs, desenvolupa una important funció social que va molt més enllà del municipi i de la qual es beneficia el conjunt del país. A aquests animals salvatges, el CRARC els proporciona les condicions idònies per viure en captivitat: l’alimentació, les cures veterinàries, i la recreació de les condicions dels seu hàbitat originari.

El centre destaca també per la labor educativa que realitza amb les visites d’escoles i famílies, així com per la seva tasca d’investigació: ha fet nombrosos treballs de recerca que han generat ponències en congressos i articles en prestigioses revistes científiques.

Més enllà de les despeses de funcionament, l’equipament funciona gràcies a un projecte d’autoempresa que no comporta cap cost a l’Ajuntament. Els treballadors del CRARC generen els seus sous amb els cursos i ponències que imparteixen, els projectes de conservació i els ingressos de les visites.