El Govern de la Generalitat ha aprovat aquesta setmana la construcció del nou edifici del CEIP Masquefa II, actuació que comportarà una inversió de gairebé 4 milions (3.946.307 euros). El centre donarà resposta a les creixents necessitats educatives del municipi a causa de l’augment de la població infantil. Aquesta serà la tercera escola de Masquefa, ja que se sumarà al CEIP El Turó i el CEIP Font del Roure. La Generalitat també ha tret a concurs les obres de construcció del nou institut, amb un pressupost de gairebé 7 milions (6.948.045 euros).

La tercera escola i l’institut es construiran conjuntament a l’esplanada del costat del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC).

El CEIP Masquefa II serà una escola de nova construcció amb una línia d’educació infantil i primària i capacitat per a 225 alumnes d’entre 3 i 12 anys.

L’institut serà de quatre línies d’ESO i tindrà capacitat per a 480 alumnes de 12 a 16 anys. La previsió és que en el futur ofereixi també estudis de batxillerat als alumnes de 16 a 18 anys.

Centre provisional per avançar l’entrada en funcionament
De tota manera, el CEIP Masquefa II ja obrirà portes aquest mateix setembre del 2009, ja que mentre es construeix l’edifici definitiu a l’esplanada del CRARC es farà un centre provisional amb mòduls prefabricat a l’avinguda Maresme, al costat de l’escola CEIP El Turó, molt a prop de la ubicació definitiva.

Aquesta escola constarà de quatre mòduls prefabricats que acolliran cinc aules per a cinc cursos (P3, P4, P5 d’educació infantil i 1r i 2n de primària) i disposarà, a més, de menjador, una sala de psicomotricitat, una aula d’informàtica i l’àrea de direcció, professorat, secretaria i consergeria.

A més s’habilitarà la zona del parc infantil com a pati exclusiu per als escolars d’educació infantil, i la zona compresa entre el CEIP El Turó i les pistes a l’aire lliure annexes al poliesportiu com a pati per als alumnes de primària. El pavelló s’usarà per a les classes d’educació física.
 

En aquest primer curs la tercera escola donarà servei a aproximadament 125 nens i nenes d’entre 3 i 7 anys. El centre disposarà de transport escolar de la ruta de Can Parellada i reunirà totes les condicions per satisfer les necessitats de cada etapa educativa i perquè els escolars gaudeixin dels mateixos serveis que a la resta d’escoles.

Important inversió
La construcció de l’escola CEIP Masquefa II i de l’institut comportarà una important inversió per part de la Generalitat de gairebé 11 milions d’euros. Aquests dos nous equipaments contribuiran a garantir una educació pública de qualitat a la vila.