Masquefa obrirà els seus comerços els festius 23 d’abril; 2, 20 i 21 de juliol; 1 de novembre; i 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre del 2017.

La Generalitat ha aprovat el calendari definitiu d’obertura comercial autoritzada a Catalunya per al 2017. Els dies 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre i 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre d’enguany seran festius d’obertura a Catalunya, d’acord amb la normativa catalana vigent d’horaris comercials.

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Comerç, estableix un total de vuit festius anuals dels quals els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates. D’acord, també, amb la Llei d’horaris comercials s’afegeix dos dies més al calendari comercial que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants. En el cas de Masquefa, els escollits han estat el 20 i 21 de juliol, coincidint amb la Festa Major.