Masquefa obrirà els seus comerços els festius 7 de gener; 1 i 27 de juliol; 12 d’octubre; 1 de novembre; i 6, 8, 16, 23 i 30 de desembre del 2018.

La Generalitat ha aprovat el calendari definitiu d’obertura comercial autoritzada a Catalunya per al 2018. Els dies 7 de gener; 1 i 27 de juliol; 12 d’octubre; 1 de novembre; i 6, 8, 16, 23 i 30 de desembre d’enguany seran festius d’obertura a Masquefa, d’acord amb la normativa catalana vigent d’horaris comercials.

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Comerç, estableix un total de vuit festius anuals dels quals els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates. D’acord, també, amb la Llei d’horaris comercials s’afegeix dos dies més al calendari comercial que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants. En el cas de Masquefa, els escollits han estat el 27 de juliol i 30 de desembre.