Masquefa obrirà els seus comerços els festius 3 i 10 de gener; 4 de juliol; 1 i 28 de novembre; i 5, 6, 8, 12 i 19 de desembre.

La Generalitat ha aprovat el calendari d’obertura comercial autoritzada a Catalunya per al 2021. Els dies 3 i 10 de gener; 4 de juliol; 1 i 28 de novembre; i 5, 6, 8, 12 i 19 de desembre de l’any vinent seran festius d’obertura a Masquefa, d’acord amb la normativa catalana vigent d’horaris comercials.

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Comerç, estableix un total de vuit festius anuals dels quals els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates. D’acord, també, amb la Llei d’horaris comercials s’afegeix dos dies més al calendari comercial que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants.