Des del 15 de febrer fins el dia 14 de març de 2012 queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys forestals estiguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta de diverses comarques, entre aquestes l’Anoia.

Queda prohibit cremar rostolls, fer focs d’esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura, llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat podrà atorgar autoritzacions, durant el període esmentat, d’acord amb el que estableix el capítol 4 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. Aquesta autorització es podrà sol·licitar a l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’Igualada, indicant el motiu i el lloc on s’ha de fer.