L’Ajuntament de Masquefa proposa dos nous llocs de treball per donar suport a la brigada municipal: una plaça d’oficial 1a paleta i una altra d’operari de manteniment i obres de la brigada municipal. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de maig.

La Junta de Govern Local va aprovar en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de maig el segon Pla d’Ocupació 2017 de foment de l’ocupació local. Amb la voluntat d’oferir noves oportunitats laborals, el consistori té previst crear dos nous llocs de treball amb la contractació d’un oficial 1a paleta i un operari de manteniment i obres de la brigada municipal. La durada dels contractes serà de sis mesos, a jornada completa, amb l’objectiu de donar suport a les tasques de cura i manteniment general del municipi i de l’espai públic.

Les contractacions es duran a terme gràcies a l’ajut econòmic que ha rebut l’Ajuntament per part del ‘Programa Complementari de foment de l’ocupació local 2017-18’, en el marc del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-2019’ de la Diputació de Barcelona.

Per tal d’accedir als llocs de treball oferts, les persones interessades han de ser aturats/des que compleixin els requisits específics i estiguin inscrits a la xarxa Xaloc i a l’OTG amb anterioritat a la presentació de la instància. En cas d’incompliment d’aquest requisit obligatori, es quedarà exclòs del procés selectiu. El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 12 de maig del 2017 i cal entregar la documentació a les oficines municipals de l’Ajuntament de Masquefa (situades al carrer Major, nº 93).

Per participar en la convocatòria d’oficial 1a paleta, cal presentar experiència demostrable en construcció en aquesta mateixa categoria laboral i/o equivalent. En aquest cas, la remuneració de la persona contractada serà de 1.535,43euros bruts mensuals. Pel que fa a la convocatòria d’operari de manteniment i obres de la brigada municipal, s’exigeix experiència demostrable en feines similars. La remuneració en aquesta categoria és de 1.000,00 euros bruts mensuals.

Els mèrits i puntuacions, en ambdós casos, es valoraran de la següent manera:

– Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal (5 punts).

– Adequació al lloc de treball segons currículum (10 punts).

– Entrevista avaluable pel tribunal (5 punts).

Documentació que cal aportar en la presentació de sol·licituds:

– Currículum vitae.

– Document acreditatiu d’inscripció a l’OGT.

– Historial de vida laboral i/o document acreditatiu de la categoria professional.

– D’ofici es comprovarà que la persona està inscrita a Xaloc.