Els regidors dels ajuntaments de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons es van reunir dilluns en assemblea per resoldre les al•legacions que s’havien presentat al projecte d’Estatuts de la Mancomunitat de La Beguda (aprovat inicialment pels tres consistoris el 27 de març) i aprovar-ne, així, el text definitiu.

Amb l’aprovació del text definitiu la Mancomunitat fa un altre pas endavant i ara la última paraula la té el Departament de Governació de la Generalitat, que haurà de fer les oportunes observacions de legalitat al text. Quan obtingui el vistiplau del Govern català els tres ajuntaments podran aprovar definitivament els estatuts en ple municipal i posar en marxa la Mancomunitat.

Ampli suport
Dilluns, el text definitiu dels estatuts de la Mancomunitat es va aprovar per una àmplia majoria dels 37 regidors que en total integren els 3 ajuntaments. Així, hi van votar a favor 28 dels 32 regidors presents en l’assemblea, i es van abstenir 4 regidors del grup de CiU de Sant Llorenç d’Hortons.

Al projecte d’estatus, que va estar en exposició pública durant trenta dies, hi havien presentat algunes observacions l’Ajuntament de Masquefa i el grup de l’Entesa de Sant Esteve Sesrovires, que dilluns van quedar resoltes. Els estatuts compten també amb els informes favorables dels consells comarcals de l’Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt Penedès.

La Beguda viu una situació de gran complexitat, ja que es tracta d’un nucli de població que depèn administrativament de tres municipis i tres comarques: Masquefa (Anoia), Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès). Fets com que un mateix carrer, plaça o casa pertanyin a la vegada a més d’un municipi han dificultat històricament la prestació de serveis bàsics com per exemple la neteja viària o la recollida d’escombraries, a la vegada que han complicat també la realització de gestions per part del veïns davant les administracions.

Millorar la prestació de serveis
Precisament la Mancomunitat de la Beguda Alta neix de la voluntat dels tres ajuntaments de col•laborar i cooperar per resoldre definitivament les mancances en alguns dels serveis que s’ofereixen als begudencs i begudenques.

La Mancomunitat prestarà serveis com ara la recollida domiciliària d’escombraries, l’abastament d’aigua potable, l’enllumenat públic, el clavegueram, la pavimentació i manteniment de vies públiques, i també serveis relacionats amb l’educació i la sanitat.

Òrgans de govern
La Mancomunitat tindrà dos òrgans de govern:

. Assemblea General: és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i estarà integrada per 9 representants polítics (3 de cada ajuntament) i 3 representants veïnals de La Beguda, amb veu però sense vot. La representació veïnal estarà integrada per un membre designat per l’AMPA, un altre designat per la Societat Recreativa Unió Begudenca i un tercer designat per l’Associació de Vilatans de la Beguda Alta.

. Junta de Govern: l’administració de la Mancomunitat recau en la Junta de Govern, formada per un president (l’alcalde de Masquefa) i dos vicepresidents, elegits per l’Assamblea