L’objectiu és mantenir nets els carrers de la vila, augmentar les places d’aparcament i garantir la seguretat i salubritat dels vianants.

Amb la ferma voluntat de seguir oferint als veïns un estat òptim i segur de la via pública, la Policia Local de Masquefa posa en marxa una intensiva campanya de control i retirada de vehicles abandonats a la via pública.

D’aquesta manera, el cos municipal pretén donar un aspecte més cuidat del poble i, alhora, augmentar les places d’aparcament i garantir la seguretat i la salubritat dels vianants davant dels possibles desperfectes que poden presentar els vehicles abandonats, com ara vidres trencats o components metàl·lics rovellats.

Un cop es detecta un vehicle en desús o abandonat, els agents de la Policia Local de Masquefa l’identifiquen i procedeixen també a la identificació del seu titular o propietari. Tal com estipula la Llei, en un primer moment es demana la retirada del vehicle de la via pública i s’adverteix que, en cas de no fer-ho, el vehicle serà tractat com a residu sòlid urbà. Una vegada identificat el titular i feta la notificació, sigui de forma verbal o per via escrita, també se li ofereix al propietari el servei de retirada del vehicle. És aleshores quan aquesta persona ha d’autoritzar la seva retirada per part dels serveis municipals, lliurant la documentació del vehicle, que inclou el permís de circulació i la targeta d’inspecció tècnica. Amb el vistiplau del titular, la Policia Local de Masquefa s’encarrega de la retirada del vehicle i de portar-lo a un centre autoritzat de tractament, on s’expedeix el certificat de destrucció necessari per tramitar la baixa definitiva del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit, i també per donar-se de baixa del pagament a l’Ajuntament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

El cos municipal recomana als veïns que volen desfer-se del seu vehicle que tramitin la baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit i el traslladin a un centre de desballestament. Per a més informació, també podeu contactar amb la Policia Local de Masquefa adreçant-vos al carrer Sant Antoni, trucant al telèfon 93 772 60 25, o bé enviant un fax al 93 772 87 09.

Quan es considera que un vehicle està abandonat?

Tal com delimita la Llei 11/1999, de 21 d’abril, un vehicle es considera abandonat i es qualifica de residu urbà en els següents casos:

• Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat retirat de la via pública per l’autoritat municipal (art. 71.a.a de la Llei de Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial).

• Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matrícula (art. 71.1a.b de la Llei de Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial).