La Policia Local de Masquefa ha posat en marxa una campanya intensiva de control i retirada de vehicles abandonats a la via pública. La iniciativa té com a objectius mantenir néts els carrers de Masquefa, augmentar les places d’aparcament i garantir la seguretat i la salubritat dels vianants davant dels possibles desperfectes que poden presentar els vehicles abandonats, com ara vidres trencats o components metàl•lics oxidats.

Quan es detecta un vehicle en desús o abandonat els agents de la Policia Local l’identifiquen i procedeixen també a la identificació del seu titular o propietari, al qual demanen, tal i com estableix la llei, que retiri el vehicle de la via pública en el termini de quinze dies. També se l’adverteix que, en cas que no el retiri, el vehicle serà tractat com a residu sòlid urbà.
Una vegada identificat el titular i notificat, ja sigui de forma verbal o per escrit, també se li ofereix el servei de retirada del vehicle. El titular o propietari ha d’autoritzar la retirada per part dels serveis municipals, lliurant la documentació del vehicle (permís de circulació i targeta d’inspecció tècnica).

Amb l’autorització, la Policia Local s’encarrega de la retirada del vehicle i de portar-lo a un centre autoritzat de destrucció, on s’expedeix el Certificat de Destrucció. Aquest certificat és necessari per tramitar la baixa definitiva del vehicle a la Prefectura provincial de trànsit i per donar-se de baixa de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica a l’Ajuntament.

La Policia Local recomana als vilatans que volen desfer-se del seu vehicle que tramitin la baixa a la Prefectura provincial de trànsit i el traslladin a un centre de desballestament.

També poden contactar amb la Policia Local adreçant-se al carrer Sant Antoni, número 2, trucant al 93 772 60 25 o enviant un fax al 93 772 87 09.

Quan es considera un vehicle abandonat?
Un vehicle es considera abandonat i es qualifica de residu urbà (conforme a les Lleis 11 de 1999, de 21 d’abril) en els següents casos:

a) Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat retirat de la via pública per l’autoritat municipal (art. 71.a.a de la Llei de Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial).

b) Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matricula (art. 71.1a.b de la Llei de Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial).