La Policia Local de Masquefa ha iniciat aquesta setmana una campanya de sensibilització i control per evitar possibles activitats delictives contra el medi ambient. Els agents han intensificat les patrulles per tot l’entorn de Masquefa per detectar abocaments incontrolats de deixalles en llocs no autoritzats, emissions contaminants a l’atmosfera, usos indeguts del clavegueram o tales d’arbres il·legals.

La Policia també detectarà els solars i parcel•les que es troben en estat d’abandonaments i on s’hi acumula brutícia, controlarà l’accés motoritzat al medi natural i la caça no autoritzada i previndrà comportaments que puguin comportar risc d’incendis forestals.

Els agents informaran als vilatans de les normatives d’obligat compliment per a la preservació de l’entorn natural i el medi ambient, i imposaran multes als qui les vulnerin.

La campanya es duu a terme coordinadament amb el Departament de Medi Ambient i Sanitat i amb els diversos cossos que actuen en la preservació del medi natural: l’ADF, els agents rurals, Seprona, els Mossos d’Esquadra i els Bombers, entre altres.