Es tracta d’un botó virtual que en polsar-lo genera un senyal d’emergència a la central de la Policia Local o al telèfon mòbil de la patrulla, indicant la ubicació fixa de la persona que està demanant ajuda.

La Policia Local de Masquefa posa a disposició del teixit comercial local el servei d’emergències ‘DRAGAlert’, una nova eina orientada a garantir el ple benestar i la seguretat del conjunt de la població.

‘DRAGAlert’ és una aplicació gratuïta per a telèfons mòbils i tauletes Android, a través de la qual es posa a disposició un botó virtual que en polsar-lo genera un senyal d’emergència a la central de la Policia Local o al telèfon mòbil de la patrulla, indicant la ubicació fixa de la persona que està demanant ajuda. El ‘DRAGAlert’ disposa de dues opcions segons el nivell de risc que determini la Policia Local d’acord amb l’expedient personal de la víctima.

Amb tot, aquesta eina no pretén ser substitutiva de cap connexió a una central d’alarmes, sinó un mitjà d’avís més eficaç per a la Policia Local; és a dir, un servei més que es dóna al vilatà per part de l’Ajuntament.

En aquest sentit, dimecres 5 de desembre el regidor de Governació, Carles Mernissi; el cap de la Policia Local, Marc Pérez; el cap de Protecció Civil, Albert Cherto; i el gerent de l’empresa DRAG, Jordi Closas; van impartir al Centre Tecnològic i Comunitari (CTC) una reunió informativa amb representants del teixit comercial local que va comptar amb un nombre destacat d’assistents i que va permetre traslladar a totes les persones interessades el funcionament d’aquest nou servei; que, properament, també és previst que es faci extensiu entre el col·lectiu de gent gran del municipi.

 

Qui ho pot utilitzar?

Aquest servei el poden utilitzar els comerços, empreses, i qualsevol altre centre públic o privat amb una ubicació fixa i que no estiguin obligats per llei, com és el cas d’entitats bancàries, joieries i similars. Es pot activar el servei de manera gratuïta per a cada persona que treballi a l’establiment, tenint en compte que un mateix telèfon no pot tenir associat més d’un comerç o local, ja que cada telèfon està relacionat amb una única adreça. També ho poden utilitzar centres educatius, oficines de l’administració pública i habitatges disseminats.

 

Quan se’n podrà fer ús?

‘DRAGAlert’ només es podrà utilitzar en cas de:

  • Robatoris amb violència i intimidació.
  • Robatoris amb força en les coses.
  • Situacions de greu alteració d’ordre públic (agressions, baralles…).
  • Situacions de risc per a les persones.
  • Teleassistència.

Com la puc utilitzar?

L’aplicació es pot descarregar mitjançant la ‘Playstore’ des del telèfon mòbil o la tauleta. Cal cercar ‘DragAlert’ i es pot descarregar gratuïtament a cada terminal que es desitgi. Un cop donats d’alta (mitjançant un formulari d’alta al servei de Pals-DRAGAlert), si es detecta un mal ús per part dels usuaris del servei, la Policia Local podria donar-los de baixa. Així, es consideren un mal ús realitzar un total de dos avisos mensuals que siguin falses alarmes o sis avisos que siguin falses alarmes al llarg de sis mesos.

Finalment, per realitzar l’alta cal adreçar-se a la Policia Local i omplir el formulari corresponent.