Després de les reiterades campanyes informatives i sensibilitzadores que s’han dut a terme, l’Ajuntament de Masquefa començarà a aplicar, a partir de principi de març, les multes previstes en el Reglament municipal sobre la tinença d’animals als propietaris que tinguin comportament incívics i cometin infraccions. La normativa preveu diferents penalitzacions econòmiques en funció de la gravetat de les infraccions, les quals poden arribar fins als 1.000 euros.

D’acord amb el reglament, infraccions lleus com ara alimentar els animals en la via pública i espais públics seran sancionades amb multes que poden arribar als 100 euros.

A més, infraccions considerades greus, com ara no tenir censat l’animal domèstic, no portar corretja ni collar, o no recollir de les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans les deposicions fecals de gossos i gats, seran sancionades amb multes que poden arribar als 300 euros. En el cas dels gossos potencialment perillosos, també es consideren infraccions greus no tenir-los inscrits en el registre específic de l’Ajuntament, portar-los sense morrió, no disposar de llicència per a la seva tinença o no tenir una assegurança de responsabilitat civil.

Altres comportaments inacceptables com abandonar l’animal es consideren infraccions molt greus, i estan penalitzats amb multes que oscil·len entre els 301 i els 1.000 euros.

La Policia Local intensificarà la vigilància, informarà els propietaris d’animals domèstics de totes les seves obligacions i multarà aquells que tinguin actituds incíviques. Segons el Cap de la Policia Local, l’objectiu és aconseguir que es compleixi la normativa i evitar que els animals de companyia embrutin la via pública o tinguin comportaments molestos per a la resta de vilatans.

L’Ajuntament demana la col·laboració de tots els propietaris d’animals de companyia per evitar aquestes situacions, garantir la convivència, i fer de Masquefa una vila neta, agradable i acollidora. El Consistori també té previst modificar properament el reglament municipal per endurir les sancions actualment previstes.