Masquefa tindrà el curs 2009/2010 una nova escola, el CEIP Masquefa II, per donar resposta a l’augment de població infantil dels últims anys. Provisionalment la nova escola se situarà al costat del CEIP El Turó, a l’avinguda Maresme, en mòduls prefabricats. Posteriorment s’ubicarà de forma definitiva en un nou edifici que es farà al Pla Sud, a l’esplanada del costat del CRARC, on també es construirà l’institut.
Mentre es construeix el centre definitiu, l’escola que obrirà portes aquest setembre al costat del CEIP El Turó, molt a prop de la ubicació definitiva, constarà de quatre mòduls prefabricats que acolliran cinc aules per a cinc cursos (P3, P4, P5 d’educació infantil i 1r i 2n de primària) i disposarà, a més, de menjador, una sala de psicomotricitat, una aula d’informàtica i l’àrea de direcció, professorat, secretaria i consergeria. A més s’habilitarà la zona del parc infantil com a pati exclusiu per als escolars d’educació infantil, i la zona compresa entre el CEIP El Turó i les pistes a l’aire lliure annexes al poliesportiu com a pati per als alumnes de primària. El pavelló s’usarà per a les classes d’educació física. El nou CEIP Masquefa II donarà servei a aproximadament 125 nens i nenes d’entre 3 i 7 anys. El centre disposarà de transport escolar de la ruta de Can Parellada al matí, al migdia i a la tarda. L’Ajuntament garanteix aquest servei com es garanteix a les altres escoles.
Aquest centre provisional reunirà totes les condicions necessàries per satisfer les necessitats de cada etapa educativa i perquè els escolars gaudeixin dels mateixos serveis que a la resta d’escoles. Aquesta serà la tercera escola que tindrà Masquefa, juntament amb el CEIP El Turó i el CEIP Font del Roure. A més, aquest curs passat es va estrenar la nova escola CEIP Francesc Mata i Sanghés a La Beguda Alta.
L’entrada en funcionament del CEIP Masquefa II ha comportat el desdoblament d’alguns alumnes que fins ara estaven escolaritzats al CEIP Font del Roure i que es traslladaran al nou centre. Aquests darrers cursos el CEIP Font del Roure ha acollit provisionalment més alumnes d’educació infantil i del primer curs de primària dels que estava previst (el centre es va concebre amb 2 aules per cada curs), aprofitant que els cursos superiors de primària estaven buits.