Els integrants de la Xarxa Municipal Transició Escola Treball (TET) van reunir-se divendres passat per valorar la tasca feta durant el 2008 i establir el nou pla de treball per a aquest curs 2008/09. Creada l’any 2007, la Xarxa TET l’integren tots els agents locals implicats en el procés de transició de l’escola al treball. La de divendres va ser la segona sessió de treball.

 
Objectius complerts

En la reunió es va donar a conèixer que durant el curs 2007/08 es van dur a terme el 100% de les actuacions planificades i fins i tot es van fer més accions, com per exemple la implantació del servei municipal de reforç escolar i tècniques d’estudi, la consecució d’una subvenció de la Diputació per posar en marxa una nova eina informàtica que permetrà disposar d’un registre de totes les entrevistes, o l’organització d’un curs intensiu de pre-monitors per a joves de 16 i 17 anys.

A més, l’Ajuntament va crear l’Observatori de centres escolars de Masquefa per obtenir dades com ara el nombre d’estudiants, el nombre d’abandonaments escolars i el nombre d’acreditacions, entre d’altres.

 
Novetats per al pla 2008/2009

En la reunió de divendres els integrants de la Xarxa TET també van acordar les actuacions a dur a terme durant aquest curs 2008/09. A més de donar continuïtat a les accions que ja es van fer l’any passat, el nou pla de treball inclou diverses novetats. Així, es treballarà per consolidar la Xarxa TET Anoia Sud (que a més de Masquefa inclourà Piera, els Hostalets i Capellades) i se celebrarà la tercera edició de Fira Futur.

Igualment, els joves que participen del projecte d’Escolaritat Compartida podran realitzar aquest any pràctiques en empreses. També es treballarà per poder oferir, l’any vinent, un curs d’auxiliar de reparació i manteniment d’equips informàtics, i es dissenyarà el Pla d’Educació Permanent (formació per a adults). Una altra de les novetats per a aquest curs és que l’Ajuntament de Masquefa es convertirà en punt d’informació de l’Institu Obert de Catalunya.

 
La Xarxa TET

La Xarxa Municipal TET té com a objectiu articular els serveis, recursos, equipaments i actuacions dels diversos agents que intervenen en els processos de transició dels joves de l’escola a la feina, especialment d’aquells que acaben l’ESO o abandonen l’escolarització obligatòria sense l’acreditació.

La Xarxa TET l’integren l’alcalde i els regidors responsables d’Educació, Serveis Socials, Promoció Econòmica i Tecnologies de la Comunicació i la Informació, un representant de tots els grups municipals de l’Ajuntament, i un representant de les AMPA i de la direcció de les tres escoles de Masquefa i La Beguda i de la SES.

També en formen part representants de la Diputació de Barcelona, l’inspector de zona, la coordinadora pedagògica de la SES Masquefa, una representant de l’EAP Anoia, la insertora laboral, el tècnic municipal de Joventut, el dinamitzador de Joventut, l’educadora social, la tècnica d’Educació, i l’AODL i referent TET.

Aquest any s’incorporen a la Xarxa TET la regidora d’Educació, M. Àngels Font, la Cap de Gabinet de l’Alcaldia, l’educadora de carrer, una tècnica de suport d’Educació, una tècnica d’empresa. També canvia l’inspector de zona i alguns presidents d’AMPA.