El nou model individualitzat consisteix en la unificació dels diversos serveis de recollida d’escombraries en un sol ens: el Servei Integral de Recollida. El nou contracte inclou la recollida de la fracció resta, la de la matèria orgànica, la recollida selectiva i la recollida de restes vegetals.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa ha aprovat en sessió extraordinària l’adjudicació del nou contracte de servei de gestió de residus municipals a l’empresa CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L. per un import anual de 490.740,67€ (sense IVA). L’aprovació s’ha fet amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC i PP i les abstencions del PSC.

L’Ajuntament, un cop finalitzat el contracte amb el Consell Comarcal de l’Anoia i amb l’objectiu d’oferir als veïns el servei més eficaç i eficient possible, va treure a licitació pública el passat 7 de juny un nou contracte individualitzat de servei de gestió de residus municipals. I aquest mes de novembre l’ha adjudicat a l’empresa CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L. per una durada quatre anys amb una opció de pròrroga opcional per a dos anys més.

El nou model individualitzat de recollida de residus consisteix en la unificació dels diversos serveis de recollida d’escombraries en un sol ens: el Servei Integral de Recollida. El nou contracte inclou la recollida de la fracció resta, la de la matèria orgànica, la recollida selectiva i la recollida de restes vegetals.

En aquest sentit, Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, assegura que “el Servei Integral de Recollida és el millor model per optimitzar els recursos econòmics, oferir una major eficiència en la recollida i la gestió de les deixalles i garantir el benestar de tots els veïns de Masquefa.”

Entre els beneficis del nou servei hi ha l’optimització dels recursos econòmics i del cost del servei; una major eficiència en la recollida de les deixalles i en el manteniment dels contenidors; una menor ocupació de contenidors de resta a la via pública i increment dels contenidors de recollida selectiva; una major facilitat d’accés als punts de recollida selectiva; l’increment de la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, envasos, vidre i FORM; la millora del manteniment i de la neteja de les illes de contenidors; l’assoliment dels objectius establerts a la normativa actual a nivell autonòmic, estatal i comunitari; l’impuls de campanyes de sensibilització ambiental; o el foment de la inclusió socio-laboral de persones amb discapacitat a través d’un acord amb un Centre Especial de Treball.