Els treballs realitzats s’emmarquen en el Pla de Mobilitat del municipi, que té per objectiu optimitzar la circulació i millorar aquells aspectes de la via pública que són susceptibles de generar situacions de risc o inseguretat.

L’Ajuntament de Masquefa continua treballant en la millora de l’espai públic del municipi i, en especial, en l’adequació dels carrers, places i voreres del nucli urbà i les urbanitzacions a fi de garantir una mobilitat més segura i una convivència més harmònica entre vianants i vehicles.

En aquest sentit, aquesta setmana la Regidoria d’Obres i Serveis ha iniciat els treballs d’ampliació de la vorera de la cruïlla de l’Avinguda Catalunya amb el carrer Xic de l’Anyé, dotant aquest lloc de pas habitual de vianants d’una millor practicabilitat i, sobretot, assegurant una major seguretat de les persones que hi circulen cada dia.

L’ampliació de la vorera se suma als treballs realitzats al llarg del darrer any a diferents punts de Masquefa en el marc del Pla de Mobilitat de l’Ajuntament, que té per objectiu optimitzar la circulació al municipi i millorar aquells aspectes de la via pública que són susceptibles de generar situacions de risc o inseguretat.