El consistori ha elaborat un pla per a la implementació de les tecnologies i la digitalització dels comerços i serveis del municipi que inclou diferents accions de millora.

El Centre Tecnològic Comunitari (CTC) va acollir aquest dijous 30 de març la presentació pública de l’estudi del Grau de digitalització del teixit comercial de Masquefa. L’acte va anar a càrrec del regidor de Comerç, Carles Mernissi; el regidor d’Innovació del Teixit Econòmic, Ivan Fraile; Sergi Vilamala, gerent de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona; i Paula Calvet, de Nordia Digital, SL.

Aquest document està impulsat per les Regidories de Comerç i Innovació del Teixit Econòmic de l’Ajuntament i compta amb el suport i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que va atorgar al consistori una subvenció en el marc del Catàleg de Serveis per a poder endegar aquest projecte. L’estudi, a més, ha estat redactat per l’empresa Nordia Digital, SL.

L’objectiu de l’estudi del Grau de digitalització del teixit comercial de Masquefa, iniciat l’any 2022, era conèixer el grau actual de digitalització dels comerços de Masquefa, definir el nivell òptim al qual poden situar-se i detallar un pla estratègic accionable i ajustat a les necessitats reals dels comerços que es pugui dur a terme des de l’Ajuntament per tal d’ajudar al comerç. Amb aquesta actuació, doncs, l’Ajuntament pretén estar al costat del comerç local per dotar-lo d’eines que els permeti enfrontar-se als nous reptes amb garanties, ser el màxim de competitiu possible i aconseguir augmentar el grau de digitalització actual.

Per a elaborar aquest estudi s’ha comptat amb la participació i col·laboració del teixit comercial i de serveis de Masquefa: 15 participants van prendre part dels focus grup que es van organitzar durant el 2022; i fins a 62 comerços van respondre enquestes telemàtiques.

Així, entre les actuacions de millora que es proposen en aquest estudi hi ha:

  • Sessions de networking.
  • Formacions de caire general i sobre eines específiques.
  • Mentories amb professionals multidisciplinaris.
  • Difusió del projecte Kit Digital.