El document té com a objectiu promoure un model de gestió que afavoreixi la relació ètica i responsable de l’Ajuntament amb tots els públics amb els que es relaciona.

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar el 14 de març, en sessió plenària ordinària, la diagnosi, el pla d’acció i el Pla de Comunicació de Responsabilitat Social del consistori. L’aprovació es va dur a terme amb els vots a favor dels grups municipals del PDeCAT i PP; les abstencions d’ERC i CUP; i el vot en contra del PSC.

El document, presentat el passat 1 de febrer al CTC, ha estat elaborat per l’empresa Ingeniería Social, promogut pel consistori i compta amb la col·laboració i finançament de la Diputació de Barcelona.

Què és el Pla d’Acció de Responsabilitat Social?

Es tracta d’una eina destinada a estructurar i impulsar la responsabilitat social a l’organització a partir d’accions en matèria de responsabilitat social alineades amb les seves línies estratègiques. Així, el Pla defineix les cinc dimensions de l’organització en matèria de responsabilitat social, que es concreten en l’impuls d’accions, amb la corresponent assignació de responsabilitats, temporalització, indicadors i impacte.

Per tot plegat, la implementació d’una estratègia de responsabilitat social corporativa a l’Ajuntament pretén posicionar el consistori com a referent en responsabilitat social del territori; implementar la responsabilitat social en tota l’organització d’una manera integral i integrada en totes les àrees i activitats; implicar-se amb la comunitat i el teixit social i fomentar entre els diferents agents del territori la integració de bones pràctiques econòmiques, socials, ambientals, laborals i de bon govern; motivar i implicar a la plantilla en la millora contínua, assegurant el seu compromís pel que fa a la integració de pràctiques de responsabilitat social; i fomentar i sistematitzar els canals de diàleg per tal de donar resposta a les demandes i necessitats de les diferents parts Interessades de l’organisme.

Com s’ha dissenyat el projecte?

El document s’ha elaborat en base a una diagnosi prèvia que analitza la situació actual de l’Ajuntament en matèria de responsabilitat social. A partir d’aquesta diagnosi, s’han extret un seguit d’oportunitats de millora en diferents àmbits (bon govern, laboral, econòmic, social i ambiental) que han servit per determinar les accions del Pla. Aquestes oportunitats de millora, a més, s’han treballat conjuntament amb l’estructura política i tècnica, per tal d’implicar al màxim de personal i aconseguir unes accions que s’adeqüin a les necessitats reals de l’organització.