El Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar, en la sessió ordinària celebrada al desembre, treure a concurs la construcció i explotació de tres pistes de pàdel i uns nous vestidors a l’antic camp de futbol, un terreny que és de propietat municipal. Mitjançant aquest procediment obert, la concessió s’adjudicarà a l’empresa que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.

L’equip de govern aposta per la col·laboració entre el sector públic i el privat per tirar endavant un equipament que ja tenia projectat des del 2011, sense haver de destinar-hi, així, recursos municipals. L’empresa guanyadora haurà d’assumir tota la inversió –d’aproximadament 120.000 euros- i, a més, pagarà un cànon mensual (lloguer) per l’ús del terreny, de manera que l’Ajuntament guanyarà uns nous ingressos addicionals recurrents. A canvi, l’empresa explotarà les instal·lacions durant vint anys.

Amb la construcció d’aquestes pistes, l’Ajuntament donarà resposta a una demanda creixent, ja que cada vegada són més els masquefins que s’aficionen a aquesta modalitat esportiva i que es veuen obligats a marxar fora per poder-la practicar. La licitació es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PP i FM, les abstencions de PM (PSC-APM) i ERC, i el vot contrari del regidor no adscrit David Minoves.

La coalició PM (PSC-APM) es dissol
Precisament, en el Ple Municipal es va donar compte de la dissolució, de mutu acord, de la coalició Progrés Municipal (PSC-APM). La regidora Isis Abad es manté com a representant de PM (PSC-APM), mentre que David Minoves continuarà en el Ple com a regidor no adscrit.

Rebaixa d’un 50% en la taxa d’obertura de negocis
El Ple també va aprovar modificar l’ordenança que regula les taxes d’obertura i trasllat d’activitats econòmiques. La modificació suposa una rebaixa del 50%, de mitjana, en les taxes que paguen els petits i mitjans negocis. En concret, les activitats amb locals inferiors als 100 metres quadrats tenen una rebaixa en les llicències d’obertura i trasllat d’entre el 50 i el 60%. Els negocis amb superfícies entre 100 i 500 metres quadrats veuen rebaixades aquestes taxes entre el 40 i el 50%. Les activitats amb superfícies més grans es beneficien de reduccions menors.

Amb aquesta mesura el govern vol estimular l’obertura de nous negocis, especialment en el cas de les petites i mitjanes empreses, que són les que topen amb majors dificultats. El punt va obtenir els vots a favor de CiU, PM (PSC-APM), PP i FM, i les abstencions d’ERC i el regidor no adscrit David Minoves.

També es va donar llum verd, per unanimitat, a aplicar una bonificació del 75% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a les persones amb discapacitat que facin obres de millora de l’accessibilitat i l’habitabilitat en els seus habitatges.

Encara en l’àmbit dels impostos i taxes, el Ple va aprovar definitivament les ordenances fiscals per al 2014, aprovades inicialment al novembre. Els impostos i les taxes municipals experimenten un increment de l’1,7% de mitjana, el mateix percentatge en què ha augmentat el cost de la vida. CiU va votar-hi a favor, PM (PSC-APM) es va abstenir, i PP, FM, ERC i David Minoves van formular els seus vots contraris.

Mesures de suport als afectats per desnonaments
Finalment, el Ple també va tirar endavant dues mesures en suport de les persones afectades per desnonaments. D’una banda, es va aprovar una moció que suspèn cautelarment el cobrament, per part de l’Ajuntament, de l’impost sobre l’increment de valors de naturalesa urbana als propietaris d’habitatges de primera residència afectats per execucions hipotecàries i dacions en pagament. El text reclama al Govern de l’Estat -l’òrgan competent- que faci les modificacions legals oportunes perquè aquesta plusvàlua la paguin les entitats financeres que es queden els habitatges.

D’altra banda, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. Aquest protocol pretén coordinar l’acció de totes les institucions signants per ajudar a millorar la situació de les famílies o persones en situació de vulnerabilitat social que estan pendents d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar. L’adhesió permetrà a l’Ajuntament conèixer amb antelació els processos judicials, i així donar més marge als Serveis Socials per buscar les solucions més adients a cada cas. Ambdós punts van comptar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de FM, que va votar-hi en contra.