L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 9, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes d’octubre.

Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93), amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de les actes de Ple de sessions anteriors:
-Acta de la sessió ordinària del Ple de 18 de setembre de 2014
-Acta de la sessió extraordinària del Ple de 22 de setembre de 2014

2. Assabentat de correspondència de tràmit i Decrets de l’Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació i revisió de preus del contracte de concessió de la gestió del servei públic d’atenció a la petita infància i a la família de l’Ajuntament de Masquefa, expedient núm. 163/2009.

5. Aprovació, si s’escau, de la substitució del préstec “Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, Real Decreto Ley 4/2012”.

Àrea del Territori

6. Aprovació, si s’escau, del PAES de Masquefa (Pacte d’alcaldes i alcaldesses).

Altres

7. Assabentat d’assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

8. Assumptes tràmit.

9. Mocions, precs i preguntes.