L’Ajuntament de Masquefa ha obert un procés de selecció per a contractar 11 persones en situació d’atur mitjançant un Pla d’Ocupació subvencionat per la Diputació de Barcelona.

En aquesta nova convocatòria es cobriran:
– 3 oficials de 2a paleta
– 1 oficial de 2a electricista
– 2 operaris peons de paleta
– 3 operaris de manteniment
– 2 agents cívics

A les 11 persones finalment seleccionades se’ls farà un contracte de 6 mesos de durada a jornada completa.

REQUISITS DELS CANDIDATS

Obligatori per a tots els llocs de treball

Els candidats a ocupar aquests 11 llocs de treball han de ser persones que es trobin en situació d’atur i que estiguin inscrites a la Xarxa Xaloc (Servei Local d’Ocupació) i a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) amb anterioritat a la presentació de la instància.

Específics per a cada lloc de treball

Lloc de treball Oficial 2a paleta: Experiència demostrable en construcció com a oficial de 2a o superior.
Lloc de treball Oficial 2a electricista: Experiència demostrable com a electricista com a oficial de 2a o superior.
Llocs de treball d’operari (peó) i agent cívic: Ser usuari de benestar social amb expedient actiu des de l’1 d’abril de 2015. Es requerirà d’ofici un informe a l’equip de benestar social per l’acreditació de ser persona aturada en risc d’exclusió social.

 
MÈRITS I PUNTUACIÓ

Lloc de treball Oficial 2a paleta i electricista

Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 5 punts
Adequació al lloc de treball segons currículum: 10 punts
Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts

Llocs de treball d’operari (peó) i agent cívic

Situació socioeconòmica: 10 punts
Adequació al lloc de treball segons currículum: 5 punts
Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts

PRESENTACIÓ I TERMINI DE SOL·LICITUDS

– Currículum vitae
– Document acreditatiu d’inscripció a l’OTG
– Historial de vida laboral i/o document acreditatiu de la categoria professional
– D’ofici es comprovarà que la persona està inscrita a Xaloc

Per les persones que vulguin optar als llocs de treball de peó de paleta, peó de manteniment i agent cívic, es requerirà d’ofici a benestar social un informe per a l’acreditació de ser persona aturada en risc d’exclusió social.

Totes les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds, mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament (C/ Major, 93), entre el 19 i el 29 d’abril, ambdós dies inclosos.

Més informació, aquí