Després de la bona acollida de l’edició del 2013, la regidoria de Cultura torna a organitzar aquest any el Concurs de Fotografia Vila de Masquefa, que en aquesta ocasió tindrà com a temàtica els paisatges i racons del municipi, ja siguin naturals, històrics, culturals o patrimonials. El concurs està obert a tots els afeccionats amateurs a la fotografia i la inscripció és gratuïta.

Entre tots els treballs que s’hi presentin el jurat elegirà 13 fotografies per a il·lustrar el calendari del 2015 que editarà l’Ajuntament. El concurs està dotat amb tres premis: un primer de 200 euros, un segon de 100 i un tercer de 50. Totes les fotografies presentades a concurs s’exposaran durant les Festes de Nadal i Reis. El termini per presentar els treballs serà del 20 al 31 d’octubre.

Bases del concurs

● Participants: el concurs és obert a tots els afeccionats amateurs a la fotografia que s’hi vulguin presentar. La inscripció és gratuïta.

●Tema: les fotografies han de ser exclusivament de paisatges i racons de Masquefa: naturals, històrics, culturals, patrimonials, etc. S’ha de tenir en compte que no es pot identificar la pròpia imatge de les persones (dret d’imatge). No es publicaran ni s’acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre amb continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

●Termini de presentació de les fotografies: del 20 al 31 d’octubre de 2014. No s’admetran fotografies passat aquest termini.

●Veredicte: es portarà a terme durant el mes de novembre de 2014. Es farà difusió del dia, lloc i hora on es realitzarà el veredicte dels guanyadors.

●Exposició de fotografies: les fotografies seran exposades durant les festes de Nadal i Reis. Es farà difusió dels dies i lloc on es realitzarà l’exposició.

●Format: el format ha de ser digital amb arxiu JPG, amb una resolució suficient perquè puguin ser reproduïdes en paper, amb format horitzontal, fins a la grandària màxima de 20 x 30.

●Obres: cada autor podrà presentar fins a 3 fotografies i és condició indispensable que estiguin fetes durant aquest 2014 i no hagin estat premiades en cap altre concurs. No s’acceptaran ni fotografies manipulades digitalment ni fotomuntatges.

●Inscripció i identificació: cal omplir i lliurar un imprès que es trobarà a la web www.masquefa.cat o a recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93). Junt amb l’imprès s’hi ha d’adjuntar les fotografies, que han de portar el títol i el pseudònim. En cas de presentar més d’una imatge cada fotografia portarà un pseudònim diferent.

●Tramesa: l’imprès i les fotografies es poden fer arribar o bé a mà amb un CD a recepció de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Major, 93 08783 Masquefa), o bé, per correu electrònic a l’adreça amillfi@diba.cat . Les fotografies enviades per email rebran una justificació de rebuda.

●Premis: 1r. premi: 200 € / 2n. premi: 100 € / 3r. premi: 50 € .  De totes les fotografies presentades se n’escolliran 13 que apareixeran en el calendari del 2015.

● Jurat: Junt amb la informació del veredicte es faran públics els membres del jurat.

● Notes:
-Totes les fotografies presentades a concurs, premiades o no, restaran en propietat de l’Ajuntament de Masquefa i els autors no en podran demanar cap dret. Formaran part d’un arxiu fotogràfic del qual hom podrà fer l’ús i la difusió que es consideri adient sempre, però, fent esment del nom de l’autor
-La presentació de fotografies aspirants al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n derivin.
– Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt per l’organització i el jurat.
-Per a més informació i per a qualsevol dubte sobre les bases d’aquest concurs podeu trucar al telèfon 93 7725030 (Cultura).