L’Ajuntament de Masquefa està duent a terme diverses gestions per aconseguir que es reobri el Servei d’Integració Laboral (SIL) que fins ara atenia específicament a un col·lectiu tan vulnerable com les persones amb discapacitat per ajudar-les a trobar feina i vetllar per la seva inserció en el mercat de treball.

Aquest servei, que gràcies a un conveni amb la Fundació ECOM s’oferia una vegada al mes al CTC de Masquefa, era utilitzat per persones amb discapacitat de la vila i també de molts altres municipis de l’Anoia Sud i les comarques veïnes, i des de fa uns dies s’ha hagut de tancar provisionalment per manca de finançament.

Les dràstiques retallades que els Pressupostos de l’Estat apliquen en les transferències a les comunitats autònomes ha forçat la Fundació ECOM a presentar un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que afecta tots els Serveis d’Integració Laboral que tenia en funcionament, en espera que el mes de setembre vinent s’arribi a una solució que permeti reobrir-los.

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, ha tramès la disconformitat i el malestar de l’Ajuntament pel tancament del SIL a la Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals i també directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat, Esther Sánchez. L’alcalde li ha comunicat la necessitat que Masquefa pugui continuar disposant d’un servei especialitzat en l’orientació i la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, a la vegada que li ha demanat que la Generalitat prioritzi “l’atenció específica a aquells col·lectius que, com el de les persones amb discapacitat, han de superar, per les seves característiques o circumstàncies personals, inconvenients afegits als de la població en general en el moment d’incorporar-se al mercat de treball”.

Els SILs de la Fundació ECOM oferien orientació a les persones amb discapacitat, moltes d’elles amb carències formatives i de qualificació professional o inclús personal, que els dificulten l’accés a la feina. També realitzava una important tasca de sensibilització entre les empreses per afavorir la contractació de persones amb discapacitat i fer-les coneixedores de les aptituds i capacitats d’aquestes persones i de l’orientació que poden fer a la seva empresa.

Des del tancament d’aquest servei, els usuaris de Masquefa que eren atesos pel SIL han estat derivats al Servei d’Ocupació de l’Ajuntament. No obstant això, el Consistori alerta que “la desaparició de l’atenció especialitzada per a aquest col·lectiu revertirà en els serveis d’ocupació locals, que són generalistes i no estan especialitzats en l’atenció a les persones amb discapacitat, fet que redundarà en una reducció de les seves possibilitats d’inserció en el mercat de treball”.

Manifest i recollida de signatures
L’Ajuntament també s’ha adherit a un manifest i una recollida de signatures promoguda perquè es reobrin els Serveis d’Integració Laboral. El manifest reconeix “la tasca social” realitzada pels SILs d’ECOM en pro de la inserció laboral de les persones amb discapacitat física “durant més de 20 anys”, i afirma que en l’actual context socioeconòmic aquests serveis “tenen més sentit que mai”.

El text recorda que per a aquest col·lectiu en risc d’exclusió social “la feina és un dels elements que més normalització” els aporta, i "un dels drets reconeguts a les persones amb discapacitat” en la Constitució Espanyola i altres normes nacionals i internacionals.

El document al qual s’ha adherit l’Ajuntament de Masquefa reclama que es defineixi urgentment “una estratègia conjunta entre les entitats del Tercer Sector i l’Administració Pública que permeti posar fre al desmantellament dels Serveis d’Integració Laboral per a persones amb discapacitat per la manca de finançament” i també “recuperar i enfortir la tasca social que desenvolupen”.