La norma tindrà com a objectiu protegir els diferents municipis afectats per les instal·lacions de gestió de residus ubicades als Hostalets de Pierola, l’Ecoparc4 i el dipòsit controlat de Can Mata.

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Masquefa va acollir divendres 28 de gener la primera sessió de treball política i tècnica per abordar la redacció d’una normativa de referència en matèria d’olors que protegeixi els diferents municipis del territori afectats per les instal·lacions de gestió de residus ubicades als Hostalets de Pierola, l’Ecoparc4 i el dipòsit controlat de Can Mata; entre ells, Masquefa, qui lidera l’impuls d’aquesta iniciativa.

En aquesta primera trobada hi van prendre part representants dels ajuntaments de Masquefa, Esparreguera, Hostalets de Pierola i Piera; i també hi van ser presents membres de la plataforma Tanquem Can Mata.

Durant la sessió es va posar sobre la taula la problemàtica de les males olors que pateixen els municipis limítrofs amb les instal·lacions de gestió de residus del territori, i es va posar en comú  una proposta tècnica per a la redacció d’una normativa de referència en matèria d’olors que tindrà els següents objectius:

  • Protegir la població de les olors molestes causades per les activitats, infraestructures i/o el veïnatge.
  • Evitar la intrusió de les olors en l’àmbit domiciliari i, en qualsevol cas, minimitzar-ne les molèsties, per garantir la protecció del dret a la intimitat.
  • Regular les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació odorífera.
  • Establir els instruments de control de les activitats i/o focus emissors.
  • Establir valors límit d’immissió.
  • Definir la tècnica i/o tècniques d’avaluació de les molèsties i episodis de males olors.

A més, en aquesta sessió també es va acordar formular davant la Generalitat de Catalunya una petició unànime per a sol·licitar una reunió amb la Direcció General de Qualitat Ambiental; i que es reconegui i declari els municipis de Masquefa, Collbató, Esparreguera, els Hostalets de Pierola i Piera com a Zona d’Olor de Règim Especial (ZORE). Finalment, també es va acordar mantenir aquesta línia de treball en posteriors sessions conjuntes.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, posa en valor l’impuls d’aquesta iniciativa i defensa que “cal seguir sumant esforços i recursos en aquest objectiu comú que és garantir el benestar i la imatge dels nostre veïns i del nostre territori. Cal endegar de forma urgent mesures efectives que millorin de forma significativa la qualitat de l’aire dels municipis afectats”.

Quina és la problemàtica associada a les males olors provinents de les instal·lacions de gestió de residus?

  • Les males olors poden provocar un tipus de contaminació atmosfèrica que s’immisceix en espais aliens a l’emissor i que tenen efectes directes sobre la qualitat de vida i sobre la salut de les persones.
  • S’ha constatat que les instal·lacions de gestió de residus ubicades al terme municipal de Els Hostalets de Pierola generen episodis de males olors  freqüents, intensos i de mitja-curta durada.
  • No existeix una normativa que reguli la contaminació atmosfèrica per males olors.
  • L’impacte odorífer sobrepassa el terme municipal en el que es situen les instal·lacions font de les males olors.