En el darrer Ple de l’Ajuntament, l’alcalde de Masquefa, Roger Vàzquez, va assabentar de la liquidació del pressupost de l’any 2023; aprovat mitjançant decret d’alcaldia a principis del mes d’abril.

La liquidació del pressupost de l’any 2023 reflexa que l’Ajuntament ha aconseguit tancar l’exercici de manera molt positiva; fet que suposa la sortida del Pla de sanejament financer al qual estava subjecte des de l’any 2020, atès que es va tancar la liquidació del 2019 amb un romanent de tresoreria negatiu, un endeutament del 72%, i el termini mitjà de pagament de 37 dies.

L’Ajuntament ha assolit tancar la liquidació de l’exercici 2023 amb un romanent de tresoreria positiu que ascendeix fins a 1.088.305,19 €, un estalvi net per valor de 830.267,85 € i un endeutament del 52%. A més, també cal destacar que el període mitjà de pagament a proveïdors se situa en els 11,43 dies.

L’alcalde, Roger Vàzquez, destaca que “Estem contents d’aquesta liquidació per tres motius: el primer, perquè sortim d’un pla de sanejament financer que establia topalls en la gestió econòmica de l’Ajuntament des de l’any 2020; el segon, perquè les magnituds pressupostàries són molt positives i esperançadores, tant el romanent de tresoreria, com l’estalvi net, l’endeutament i el període mitjà de pagament, i el tercer, perquè confirma que la línia política de la responsabilitat i el bon govern és l’única viable per a garantir una bona gestió, en tots els àmbits de la governança“.

El regidor de Finances públiques, Daniel Gutiérrez, explica que ” pel govern de Masquefa sortir del pla de sanejament era uns dels objectius principals per l’any 2023 i s’ha assolit. El resultat obtingut és fruit d’una previsió pressupostària rigorosa, de gestionar els recursos econòmics d’una manera responsable i de l’esforç tant de l’administració com dels veïns. Aquest és el camí a seguir durant els propers anys”.