L’Ajuntament destinarà un total de 13.350 euros (el 0,7% del pressupost municipal del 2008) a projectes de cooperació. Amb aquesta mesura es vol contribuir al desenvolupament dels països més desafavorits i afavorir la construcció de les condicions i les capacitats necessàries per potenciar el desenvolupament humà i especialment l’eradicació de la pobresa.
 
Concretament es financen quatre projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Així, es destinen 2.290,10 euros a un projecte de desenvolupament integral dels nens i nenes de 3 a 5 anys de l’escola d’educació infantil de Sagrada Família, al Paraguai; 3.974,90 euros a un programa de prevenció de la violència juvenil a El Salvador, i 6.335 euros a un programa de suport al funcionament del centre de consolidació de les competències de les dones de Chefchaouen, al Marroc. A més, es paga la quota de soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (750 euros).