L’Ajuntament de Masquefa continua impulsant polítiques actives d’ocupació que contribueixin a pal·liar la problemàtica de l’atur al municipi. Aquesta setmana el Consistori ha contractat temporalment uns altres 7 veïns del municipi que es trobaven en situació d’atur per a la seva incorporació a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis. Es tracta de persones procedents, majoritàriament, de la construcció, un dels sectors més durament castigats per la crisi, en concret 2 oficials de segona (paletes) i 5 peons d’obres i serveis.

A tots ells se’ls ha fet un contracte de 6 mesos de durada a jornada complerta. Durant aquest temps aquestes persones realitzaran els treballs del pla que l’Ajuntament ha posat recentment en marxa per a remodelar i dignificar diverses places, jardins i carrers del municipi, i participaran també en les tasques pròpies de conservació i manteniment d’espais i equipaments municipals.

Les contractacions s’han fet mitjançant 2 plans d’ocupació locals finançats amb 51.000 euros d’una subvenció de la Diputació de Barcelona i també amb fons propis de l’Ajuntament.

14 contractacions en el darrer mig any
En el darrer mig any l’Ajuntament ha aconseguit donar feina a un total de 14 persones que estaven en situació d’atur. Entre el desembre de 2013 i el gener de 2014 ja es van contractar –també per un període de 6 mesos i a jornada complerta- uns altres 7 masquefins en atur mitjançant programes ocupacionals promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat. Aquestes persones també van incorporar-se a la Brigada Municipal per fer feines de manteniment de la via pública i els equipaments municipals. Amb aquestes incorporacions la Brigada veu reforçada la seva plantilla i pot destinar diversos efectius exclusivament a les urbanitzacions per garantir-ne un bon manteniment.

La lluita contra l’atur
A més de fomentar l’ocupació directa mitjançant aquests i altres plans d’ocupació que ha dut a terme els darrers anys, l’Ajuntament de Masquefa impulsa també altres accions per contribuir a rebaixar l’índex d’atur al municipi. Així, per exemple, ha ampliat la programació de cursos per a persones adultes –especialment els relacionats amb competències i formacions cada vegada més sol·licitades per les empreses- i les accions formatives adreçades a persones emprenedores i comerços per ajudar-les a ser més competitius i a fer front als nous reptes.

A més, s’han potenciat els serveis d’orientació laboral i d’assessorament a empreses i emprenedors, i s’ha rebaixat, en un 50% de mitjana, la taxa d’obertura de nous negocis, entre altres mesures.