L’actuació permet combatre de forma preventiva plagues com ara el pugó, la caparreta, la negreta, l’assecada del xiprer i el morrut de les palmeres.  

L’Ajuntament de Masquefa duu a terme aquest mes d’agost noves tasques de fumigació de l’arbrat municipal amb l’objectiu de garantir la salut pública de tots els ciutadans i d’actuar preventivament contra la possible proliferació de plagues pernicioses.

La fumigació s’aplica a l’arbrat viari i al dels parcs i jardins municipals amb productes autoritzats pel Ministeri d’Agricultura i permet combatre de forma preventiva plagues com ara el pugó, la caparreta, la negreta, l’assecada del xiprer i el morrut de les palmeres.

El consistori actua per controlar les poblacions de mosquits a l’espai públic

En paral·lel a aquestes tasques, l’Ajuntament també segueix treballant per a evitar la proliferació de mosquits i contenir el mosquit tigre arreu del municipi. Així,¡, el consistori duu a terme periòdicament una tasca intensa de control i vigilància d’eventuals focus de proliferació; així com la fumigació de les zones públiques i equipaments municipals on aquests insectes tenen més presència amb l’objectiu de controlar-ne la població.