L’Ajuntament de Masquefa ha editat un any més la Guia d’activitats per a infants de 0 a 12 anys. Aquesta publicació recopila totes les activitats extraescolars -ja siguin organitzades per l’Ajuntament o per les entitats- que els nens i nenes d’aquestes edats podran dur a terme aquest curs 2014-2015 a Masquefa en horari no lectiu.

Les propostes que els nens realitzen en el seu temps de lleure són molt importants per al seu desenvolupament com a persones. A la vegada, també ajuden les famílies a poder conciliar la vida laboral i familiar, i són un element de cohesió social.

La guia s’estructura en tres grans blocs: les activitats artístiques i culturals, les esportives i les que es poden fer conjuntament en família. L’organització d’aquestes activitats i l’edició de la guia s’emmarquen en el Projecte Educatiu de Vila (PEV) de Masquefa.

Podeu consultar la Guia d’activitats per a infants de 0 a 12 anys a la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat).