L’Ajuntament de Masquefa va aprovar, en el Ple extraordinari celebrat divendres, una modificació del conveni que el 2010 va signar amb la Generalitat i el CatSalut per al finançament del nou Centre d’Assistència Primària (CAP). La modificació introdueix una nova clàusula per adaptar el conveni a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local aprovada pel govern de l’Estat.

El Consistori va avançar a la Generalitat els diners per construir el nou CAP i, amb la introducció d’aquesta nova clàusula en el conveni, es garanteix que recuperarà tota la inversió (2.264.996,27 euros), ja que si finalment el Govern català no retornés els únics 141.000 euros que queden pendents, en els terminis establerts, els assumiria l’Estat i els hi descomptaria al Govern català. La Generalitat té previst prendre l’acord per retornar aquests 141.000 euros aquest mateix mes d’agost.

El punt es va aprovar amb 9 vots a favor (els 8 de CiU i el de PM-PSC-APM), les 2 abstencions del PP i el regidor no adscrit David Minoves, i el vot contrari de FM. La representant d’ERC va excusar la seva absència al Ple.