La moció aprovada ahir dijous pel ple municipal confirma l’extinció dels contractes d’aquesta empresa amb l’Ajuntament i Masquefa Impulsa SL

 

En la sessió plenària d’ahir 7 de juliol el grup municipal de CiU va presentar una moció per tal de "manifestar la voluntat d’aquesta Corporació de desvincular-se de l’empresa CGI (abans anomenada Efial Consultoria, SL) i de prescindir dels seus serveis". Tot i això, la moció va més enllà i concreta que "en el dia d’avui (7/07/2016) l’empresa CGI deixa de prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Masquefa i en data 12/07/2016 deixarà de prestar els seus serveis a Masquefa Impulsa SL".

D’aquesta manera es posar fi a la relació contractual amb aquesta consultora amb l’objectiu que la repercussió mediàtica dels fets apareguts durant aquests dies a la premsa "no malmetin la imatge i bon nom de la nostra vila". La moció també deixa constància que "la feina que desenvolupen els professionals de CGI és ben valorada pel personal tècnic i administratiu de la Corporació i alhora necessària pel bon funcionament diari de l’activitat municipal". En aquest sentit, el govern municipal va explicar -també apareix en el redactat de la moció- que "havent-se iniciat els tràmits per a la provisió de la plaça de Tècnic superior de Serveis Econòmics", en el marc d’un "procés de reestructuració de l’àrea de Serveis Generals", farà possible que el personal intern de l’Ajuntament assumeixi "gran part de la feina desenvolupada per CGI". Igualment, la moció planteja que aquesta desvinculació sigui "ordenada" per tal que no "ocasioni greus perjudicis en l’activitat municipal i en els serveis públics, en el benentès que la Corporació no pot desatendre les seves obligacions i responsabilitats".

La moció va ser aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de CiU i PP i les abstencions dels grups del PSC, ERC i CUP. L’alcalde Xavier Boquete remarca que "hem fet un gran esforç per accelerar la rescissió del contracte de forma ordenada; era una qüestió tècnica i d’organització interna, i ho hem afrontat i resolt amb dos dies". I afegeix que "ens hauria agradat que tots els grups hi votessin a favor ja que és una moció sorgida d’un debat conjunt en la junta de portaveus del passat dimarts".