Aquesta actuació s’emmarca en una subvenció de 36.558,77€ atorgada per la Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Masquefa.

L’Ajuntament segueix treballant per tal de preservar i tenir cura del medi ambient i l’entorn natural de Masquefa. I amb l’objectiu de prevenir els diferents nuclis de població davant d’incendis forestals, es preveu crear una franja de protecció contra incendis, de 25 metres d’ample i lliure de vegetació, al perímetre de les urbanitzacions.

És per això que, durant els primers mesos de 2016, el consistori va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut econòmic, en el marc del Catàleg de Serveis del Pla “xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per a l’obertura d’una franja perimetral contra incendis, prioritzant el nucli de El Maset. En resposta a aquesta sol·licitud, la Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Masquefa una subvenció de 36.558,77€. 

Consulta el plànol de la franja perimetral en el següent enllaç:

Pl_nol_franja_perimetra.pdf