El consistori ha requerit a l’Agència de Residus de Catalunya, a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i al Consorci Ecoparc4 que assumeixi les seves responsabilitats i actuï en conseqüència per garantir la salut i el benestar dels veïns de Masquefa i minimitzar al màxim la contaminació d’aquest equipament.

L’Ajuntament de Masquefa vol denunciar públicament l’impacte negatiu directe a nivell ambiental, odorífer i paisatgístic que provoca actualment l’abocador de Can Mata. Durant la Junta de Govern Local ordinària celebrada el passat 24 de juliol es va aprovar per unanimitat reclamar a l’Agència de Residus de Catalunya, a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i al Consorci Ecoparc4 la depuració de les seves responsabilitats i l’assumpció de mesures efectives que permetin eradicar els efectes nocius que provoca l’abocador en el conjunt de Masquefa i de la població masquefina.

Els dies 6 i 24 de juliol, els serveis tècnics municipals van realitzar una inspecció visual de l’estat actual de l’abocador de Can Mata. Un cop feta la visita, van informar sobre l’increment de l’impacte visual nociu de la gestió dels residus dipositats a l’abocador, així com l’increment de l’impacte odorífer de les instal·lacions sobre el terme municipal de Masquefa. Aquest resultats, sumats a les queixes reiterades dels veïns de la vila i a la ferma i inamovible voluntat de l’equip de govern de defensar i preservar el benestar de tots els veïns i la imatge del municipi, han portat a l’Ajuntament a denunciar públicament l’actual situació i a actuar en conseqüència.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, explica que “ha quedat més que demostrat que els masquefins som víctimes sistemàtiques de la mala gestió que s’està duent a terme a l’abocador de Can Mata. El problema és més profund i va més enllà de les males olors que arriben al poble. També hi ha un problema evident i insostenible a nivell mediambiental i a nivell visual que cal solucionar sense més demora”. En aquesta línia, Boquete assegura que “davant la inacció i deixadesa evident dels responsables de l’abocador, des de l’Ajuntament agafem les regnes del problema i comencem a treballar per donar una resposta ràpida i efectiva als masquefins i eradicar definitivament la mala imatge i l’impacte nocius que provoca Can Mata al conjunt de la vila i de la comarca”.

Els resultats de l’informe, avalen la decisió de l’Ajuntament

L’informe elaborat pels tècnics municipals conclou que la disposició actual dels residus està agreujant l’impacte visual paisatgístic de la població de Masquefa, tant dels seus habitants –principalment els que viuen al sector nord-est- com dels possibles visitants, en detriment del patrimoni rural i turístic del municipi.

A més, la població de Masquefa pateix sèries molèsties a causa dels reiterats episodis de males olors que interfereixen en la qualitat de vida i del seu benestar. En aquest sentit, l’afectació per olors molestes és molt freqüent (diària i en diferents franges horàries) i molt significativa. Per tot plegat l’Ajuntament de Masquefa ha requerit al consistori dels Hostalets de Pierola, qui té les plenes competències en matèria odorífera de l’abocament, que prengui les mesures oportunes per garantir que la instal·lació no produeixi males olors en ambdues poblacions.

L’Ajuntament traslladarà la problemàtica als responsables

Entre els acords adoptats per la Junta de Govern Local hi ha requerir a l’Agència de residus de Catalunya i exigir a l’Agència de Residus de Catalunya, a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i al Consorci Ecoparc 4 que s’adoptin les mesures correctores adients per minimitzar l’impacte de l’abocador; el control i la inspecció de la contaminació ambiental de les instal·lacions; o una normativa específica que reguli la contaminació odorífera generada per empreses, abocadors o altres activitats relacionades amb la gestió de residus.