L’Ajuntament de Masquefa ha completat una important actuació a Can Quiseró que ha consistit en asfaltar de nou tots els carrers de la urbanització, molts dels quals es trobaven en mal estat. L’actuació no ha comportat cap despesa ni al Consistori ni als veïns i veïnes, gràcies a l’acord al qual l’Ajuntament va poder arribar amb els promotors del nou pol•lígon del Clot del Xarel•lo, que han finançat els treballs.

D’altra banda, al Maset també s’ha asfaltat el carrer d’Igualada, que presentava importants desperfectes. A més, un equip de la brigada de l’Ajuntament treballarà regularment en aquesta urbanització per anar arreglant els desperfectes en la resta de carrers mentre no comencin les obres d’urbanització, que en seran la solució definitiva.

En l’actualitat l’Ajuntament ja ha redactat el projecte d’urbanització i ultima els detalls de la modificació puntual del Pla General. L’actual planejament urbanístic defineix unes zones verdes col•locades en parcel•les avui ja edificades. Amb la modificació s’aconsegueix traslladar aquestes zones verdes a terrenys que no estan edificats, mantenint així les edificacions fetes, i a la vegada garantint uns espais lliures de qualitat. Una vegada feta la modificació puntual s’aprovarà el Pla de reparcel•lació, que s’està elaborant, procés mitjançant el qual es distribueixen proporcionalment a la superfície del terreny de cada propietari totes les despeses d’urbanització. Un cop enllestida la reparcel•lació tot estarà a punt per a l’inici de les obres. El Consistori es reunirà amb els veïns per decidir quan i com es fan les obres.