El consistori ofereix la possibilitat a tots els masquefins d’alertar sobre episodis puntuals de mala olor que hi pugui haver al municipi. Per comunicar la incidència és necessari assenyalar i concretar el lloc, dia i hora amb la major exactitud possible en què s’ha detectat, enviant un missatge (via SMS o plataformes com WhatsApp) al telèfon 635 45 00 61.

L’Ajuntament de Masquefa fa una crida a la col·laboració per detectar, combatre i evitar de forma eficaç i coordinada possibles episodis puntuals de mala olor al municipi. El consistori habilita un telèfon d’atenció ciutadana amb l’objectiu que els veïns puguin denunciar la presència de males olors a la vila.

A través del número 635 45 00 61, els masquefins poden deixar un missatge –via SMS o plataformes de missatgeria instantània com WhatsApp- que serà remès al departament municipal competent. Al missatge hi ha de constar el lloc, dia i hora en què s’ha detectat l’episodi de mala olor. No s’atendran trucades ni es respondran els missatges. El telèfon té com a funció, únicament, la recopilació de dades. Per això, cal ser el màxim de rigorós amb la informació proporcionada. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament de Masquefa pretén identificar la franja horària i els sectors en què es donen episodis de males olors al municipi.