La modificació puntual del POUM s’ha dut a terme amb el suport de tots els grups municipals amb representació al consistori.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa ha aprovat inicialment aquesta setmana, en sessió extraordinària, una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb l’objectiu d’habilitar al municipi una nova zona d’aparcament i una nova superfície de sòl urbà urbanitzable per a la construcció d’un total de 36 habitatges socials destinats al col·lectiu juvenil. L’aprovació es va dur a terme per unanimitat amb el suport de tots els grups municipals amb representació al consistori.

La modificació puntual del POUM implicarà traslladar l’aprofitament residencial privat de tres parcel·les ubicades al carrer Garbí, al bell mig del nucli urbà, a uns terrenys situats al nord del carrer Virolai i les vies del ferrocarril; així com la definició d’un àmbit de sòl urbà no consolidat residencial en aquesta mateixa zona.

En aquest sentit, els terrenys afectats es destinaran a l’habilitació d’una zona d’aparcament amb l’objectiu de potenciar l’accessibilitat i el desplaçament a les zones comercials del municipi; i a la construcció d’un total de 36 domicilis socials dirigits a promocionar, facilitar i garantir l’accés a l’habitatge del col·lectiu juvenil de la vila. En el cas de la zona residencial, el finançament de la construcció dels habitatges correrà, íntegrament, a càrrec de l’Institut Català del Sòl (INCASOL), del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM i de l’Estudi Ambiental Estratègic estaran sotmesos a informació pública durant 45 dies per tal que qualsevol persona pugui examinar-les i presentar al·legacions o observacions dins el termini establert si així ho estima oportú.