Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 de juny de 2019 a l’Oficina d’Atenció al Públic de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

Amb la voluntat de seguir fent avançar el poble en termes de sostenibilitat i eficiència energètica, l’Ajuntament de Masquefa, a través de la Regidoria de Medi Ambient, posa a disposició dels veïns, entitats i comerços un total de quatre línies d’ajuts:

Línia 1

Ajudes d’un 20% amb un màxim de mil euros (1.000€) per actuació als locals comercials (excepte entitats bancàries), els establiments d’hostaleria i local d’entitats situades al nucli urbà de Masquefa i de la Beguda Alta. Les ajudes es concediran per l’adquisició d’enllumenat interior i d’il·luminació exterior per equips energèticament més eficients amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2, inclòs els rètols de façana.

Línia 2

Ajudes per la compra d’electrodomèstics tipus: frigorífics, combis, congeladors, forn, rentadora,assecadores, rentaplats, aparells d’aire condicionat, plaques de cocció amb el següent criteri d’eficiència energètica:

  • 5% Classe A+
  • 10% Classe A++
  • 15% Classe A+++

Queden exclosos els aparells aire-aigua i aigua-aigua, d’acord amb el Reial decret 142/2003 de 7 de febrer, pel qual es regula l’etiquetatge energètic dels aparells d’aire condicionat d’ús domèstic.

Línia 3

Ajudes del 20 % per la compra de caldera amb etiqueta d’eficiència energètica Classe A ja siguin calderes de biomassa o de condensació.

Línia 4

Ajudes del 20 % per la instal·lació d’energia solar al habitatges amb els requisits específics següents:

  • Cèdula d’habitabilitat
  • Certificat d’homologació dels col·lectors
  • Còpia del projecte tècnic que acompanya a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual ha d’incloure la instal·lació del sistema per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

 

Documentació

Bases reguladores de la subvenció (català)

Bases reguladores de la subvenció (castellà)

Imprès de sol·licitud (català)

Imprès de sol·licitud (castellà)

Imprès de transferència (català)

Imprès de transferència (castellà)