L’aparell no té funció sancionadora i té com a objectiu conscienciar als conductors de la velocitat a la qual estan circulant per tal que la disminueixin en cas que així procedeixi i alhora recollir dades del comportament dels vehicles en aquesta via principal de Masquefa.

La Policia Local de Masquefa ha posat en funcionament aquest mes de gener un radar pedagògic fix al carrer Crehueta, davant les instal·lacions de Ràdio Masquefa. L’aparell adquirit per l’Ajuntament té l’objectiu d’informar als conductors de la velocitat a la qual circulen. Els números apareixen en color verd o vermell en funció de si la velocitat està per sobre o s’ajusta a la de la via. A més, va acompanyat d’una cara trista o contenta que reforça el missatge per als conductors.

Es tracta d’un sistema amable que permet garantir la seguretat de les persones usuàries de la via pública sense la necessitat d’aplicar mesures agressives per als vehicles com bandes sonores o passos elevats.

El radar pedagògic, a més, permetrà obtenir dades sobre la velocitat dels vehicles que circulen pel carrer Crehueta que serviran a l’Ajuntament per valorar la posada en marxa de mesures per disminuir l’excés de velocitat. Així, la particularitat d’aquest radar pedagògic és que només mesura i informa de la velocitat però no sanciona. 

L’Ajuntament va fer una prova pilot l’any 2016 per comprovar l’efectivitat del sistema. I els bons resultats obtinguts –només un 1,99% dels conductors que van circular pel carrer Major van superar la velocitat màxima permesa- han fet que l’Ajuntament hagi decidit adquirir de manera definitiva un parell per tal de col·locar-ho al carrer Crehueta.