El consistori posa en marxa una enquesta virtual dirigida als joves entre els 12 i els 29 anys per recollir les opinions del col·lectiu.

Aquest mes de desembre l’Ajuntament de Masquefa, a través de la Regidoria de Joventut, ha iniciat el procés de recollida d’informació i consulta als joves del municipi per tal de confeccionar el Pla Local de Joventut (PLJ) de Masquefa 2020-2024 amb l’impuls d’una enquesta virtual dirigida als masquefins entre els 12 i els 29 anys d’edat.

El qüestionari és de caràcter anònim i consta de diferents preguntes al voltant de la situació laboral i/o estudiantil de la persona enquestada, el seu nivell d’estudis, el seu barri o nucli de procedència, el seu gènere i edat, el coneixement sobre el servei d’assessoria acadèmica i professional que es realitza al Casal de Joves, els canals d’informació predilectes, el grau d’implicació en el teixit associatiu local o en les activitats per a joves organitzades al municipi, la participació directa del col·lectiu juvenil en les decisions que els afecten, la seva valoració sobre el Casal de Joves, o qüestions relacionades amb la salut, l’habitatge, l’oci i el lleure.

Així, tota la informació recopilada a través d’aquestes enquestes permetrà nodrir el PLJ de Masquefa amb les aportacions dels joves masquefins i conèixer de primera mà quines són les seves necessitats, interessos i motivacions.

L’enquesta juvenil forma part de la fase de diagnosi de la realitat juvenil de Masquefa, pas previ a l’elaboració del nou Pla Local de Joventut pels propers quatre anys. Aquest procés d’elaboració contempla elements estratègics com, per exemple, implicar a tota l’organització municipal, els agents socials del territori i el propi jovent per a intentar adequar les actuacions a les seves voluntats i possibilitats i també per a vetllar per la corresponsabilització i la implicació de tots els agents vinculats a la seva execució.

El procés d’elaboració de la diagnosi del PLJ parteix de la necessitat d’una anàlisi de la realitat juvenil (tant quantitativa com qualitativa) de la situació dels joves de Masquefa, una identificació dels recursos existents al municipi destinats al jovent, i un procés de reflexió col·lectiva on intervenen els diferents agents implicats: representants polítics, tècnics, agents socials i joves.

En aquest sentit, el passat 11 d’octubre és va iniciar el procés participatiu amb una sessió de treball de l’equip tècnic i polític de la regidoria de Joventut; i el 18 de novembre, amb tota l’àrea de Serveis Personals i els agents de la Xarxa Municipal d’Infància i Adolescència. Properament, a més, també està previst desenvolupar una nova sessió de treball amb joves del municipi per a identificar la seva visió respecte a necessitats i oportunitats a desenvolupar.