El consistori destinarà aquest any 324.000€ per a executar diversos treballs d’arranjament en vials del casc urbà de Masquefa i a Can Parellada, Can Quiseró i el Maset.

L’Ajuntament de Masquefa segueix treballant per tal de millorar la xarxa de carrers i la via pública del municipi. En aquest sentit, aquest mes de gener la Regidoria d’Urbanisme donarà continuïtat al Pla d’Asfalts dut a terme al llarg de tot aquest mandat amb l’inici de nous treballs d’arranjament a la via pública.

L’actuació, amb un import de 324.000€, es durà a terme en dues fases: la primera, aquest hivern, al casc urbà de Masquefa; i la segona, durant l’estiu, a Can Parellada, Can Quiseró i El Maset. Els treballs consistiran en la renovació del paviment asfàltic i la correcció de sots, desnivells i imperfeccions d’algunes vies, tot fent-les més transitables i còmodes per al passeig de vianants i/o el trànsit de vehicles. A més, en alguns carrers també s’habilitaran nous passos elevats; entre ells, a la Gran Via Diagonal del Maset o als carrers Santa Clara, Montserrat, Virolai i Maresme. I, finalment, també és previst que s’arrangi el camí del Maset a Masquefa.

En aquesta primera fase l’obra d’asfaltat implicarà els següents carrers del casc urbà de Masquefa: Font del Torrent, passatge Font del Torrent, Montserrat, passatge Canigó, Santa Clara amb avinguda Catalunya, Font de la Malesa, Santa Clara amb camí de Sant Llorenç.