Davant les acusacions infundades que fa el PSC de Masquefa en el seu comunicat, l’Ajuntament de Masquefa informa:

-És fals que l’Ajuntament de Masquefa hagi estat sentenciat a tornar 148.387,59 euros, ni cap, d’una subvenció dels fons comunitaris FEDER concedida l’any 2006 per a l’obra del Centre Tecnològic Comunitari.

-El fallo de la sentència, literalment, diu el següent: “Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora (Ajuntament), contra la resolución dictada en fecha 17 de noviembre de 2010 por el Director General d’Administració Local, del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, acto administrativo que se confirma por estimarse ajustado a derecho”.

-Per tant, l’Ajuntament de Masquefa no ha estat sentenciat a res, senzillament el seu recurs ha estat desestimat. Va ser l’Ajuntament qui, en defensa dels seus interessos, va interposar un recurs contenciós contra la Generalitat per la descertificació de 148.387,59 euros de la despesa elegible de l’obra del CTC. Aquesta resolució de la Generalitat va provocar que l’Ajuntament deixés d’ingressar, l’any 2010, per part de la Generalitat, 74.193,80 euros de la totalitat de la subvenció compromesa, i per tal de recuperar-los l’Ajuntament va interposar el recurs contenciós que ha estat desestimat.

-Acatem el fallo del TSJC -tot i que no ens dóna la raó perquè l’Ajuntament recuperi aquests 74.193,80 euros-, perquè hem complert el nostre deure de defensar els interessos del municipi fins la darrera instància.

-Lamentem que el desconeixement, les lectures errònies o la mala intenció, provoqui que es publiquin fets falsos donant-los la categoria de certs.

(fallo del TSJC)