L’Ajuntament està treballant en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Masquefa i ha obert un procés de participació vilatana perquè les entitats, les associacions, els col·lectius i tots els vilatans que ho desitgin puguin aportar les seves propostes i suggeriments. Aquest procés de participació consistirà en una sessió informativa i tres tallers que tindran lloc els dies 6, 13, 20 i 27 de març.

Què és el POUM?
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és un instrument per planificar ordenadament el creixement del municipi. Es tracta d’avançar-se al futur i dibuixar la Masquefa que volem per als anys vinents, abans d’anar-la construint. Aquest pla assigna al territori uns usos (zones verdes, zones agrícoles, espais públics, activitats, equipaments…) i unes formes (volum que s’hi poden construir).

Per què cal un POUM?
L’actual Pla General de Masquefa data de l’any 1985. És l’eina urbanística vigent en aquests moments, però és insuficient per afrontar a mig i llarg termini el creixement i les futures necessitats de la vila. Per això l’Ajuntament treballa en un avanç d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que doni resposta als reptes presents i de futur.

Com es fa el POUM?
El POUM es desenvolupa a partir d’una anàlisi urbanística rigorosa de la situació actual, i es fa una diagnosi. Mitjançant el procés de participació ciutadana es recolliran les propostes de millora dels vilatans, les entitats, els comerços, les empreses i tothom qui hi vulgui participar per dissenyar la Masquefa per als propers 20 anys, preveient els equipaments i serveis que seran necessaris per donar resposta al futur.

Calendari dels tallers
En les quatre sessions que ha organitzat l’Ajuntament s’explicarà què és i com es fa un POUM i es recolliran les propostes i els suggeriments dels participants.

Jornada informativa del POUM de Masquefa
. Dimarts 6 de març. De 19h a 21 al CTC.
– Comunicació i explicació de procés de participació ciutadana.
– Introducció pedagògica: què es un POUM.
– Presentació dels documents d’anàlisis i diagnosis.
– Exposició dels possibles criteris i alternatives per Masquefa.
– Precs i preguntes.

Taller de participació: Territori i model de poble
. Dimarts 13 de març. De 19 a 21h al CTC.
– Encaix territorial: la relació del municipi amb l’entorn.
– Paisatge urbà i rural.
– Infraestructures d’accés i vials.
– Desenvolupament econòmic local.

Taller de participació: Espai públic vs espai privat
. Dimarts 20 de març. De 19h a 21h al CTC
– L’estructura urbana.
– Equipaments i espai públic.
– Habitatge i usos.

Taller de participació: jornada de retorn
. Dimarts 27 de març. De 19h a 21h al CTC
– Resum dels suggeriments i aportacions fetes durant els tallers de participació ciutadana.
– Presentació i exposició de les conclusions.

Informació i recollida de propostes
Per a més informació i per a presentar propostes i suggeriments al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal podeu adreçar-vos a l’Oficina del POUM, ubicada a les dependències de Serveis Territorials de l’Ajuntament (C/ Doctor Jover, 4).

D’altra banda, en els dies vinents podreu trobar més informació sobre el POUM i el procés de participació vilatana a la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat). També s’habilitarà un correu electrònic perquè els vilatans puguin enviar les seves propostes.